Trasa naučné stezky vybudované v letech 2011–2012 je situována ve východní polovině Králické pevnostní oblasti, na severním okraji města Králíky. Propojuje Velké náměstí v Králíkách s Muzeem opevnění – dělostřeleckou tvrzí Hůrka (vstup do podzemí), prochází kolem bojových objektů této tvrze (prohlídka exteriérů), od kóty 666 (místo dalekého rozhledu) sestupuje k Vojenskému muzeu Králíky a k Muzeu čs. opevnění z let 1935–1938 – pěchotnímu srubu K – S 14 „U cihelny”.

Skutečnou raritu této naučné stezky představují protibetonové střely Röchling – tajná zbraň III. říše – dodnes zabořené ve stěnách dělostřeleckého srubu K – S 11 tvrze Hůrka.

Nástup na trasu vybavenou 16 informačními tabulemi o čs. opevnění, které podávají informace o zdejších pevnostních objektech a dalších zajímavostech a aktivitách (v pěti jazykových mutacích) je u všech muzeí i na Velkém náměstí v Králíkách. Délka okruhu naučné stezky činí 6,5 km. Trasa je vyznačena symbolem KČT pro naučné stezky v zelené barvě.

Tady budou fotografie všech informačních cedulí naučné stezky...