Dělostřelecká otočná věž K-S 12 byla umístěna přímo na nezalesněný vrchol Výšina zhruba 100 metrů v týlu hlavní linie K-S 10 a K-S 13.


V  podzemí objektu K–S 12 "Na kótě" je rovněž situován manipulační muniční sklad M2, stejný jaký se nachází pod dělostřeleckým srubem. Má jen mírně odlišné uspořádání. Šachta pro výtah je společná se schodištěm, vlevo od vstupu do šachty je místnost pro strojovnu výtahu, vpravo se nachází měnírna (místnost pro usměrňovače elektrického proudu). Na mezipatro tohoto objektu je nutno vystoupit po 297 schodech. Při výstupu se překoná výška více než 50 m. 

Srub firma vybetonovala 23. až 30. 3. 1938, spotřebovala přitom 2 620 m3 betonu.

V kruhové šachtě srubu o hloubce cca 11 m a průměru otvoru až 7 metrů měla být umístěna otočná výsuvná dělová věž – nejsložitější, nejvýkonnější a nejdražší zbraňový systém čs. opevnění. Šachta je dnes – na rozdíl od té na dělostřelecké tvrzi Bouda – uzavřená železobetonovou deskou. V roce 1938 byly ve Škodových závodech v Plzni před dokončením dva první exempláře tohoto velmi složitého zařízení, z celkových 14 plánovaných kusů. 

Věž měla hmotnost více než 440 tun (120 tun tvořila pohyblivá část, 120 protizávaží, 180 předpancíř a zbytek pevně zabudované stavební a strojní části). Části vyčnívající ze střechy objektu byly vyrobeny z vysoce kvalitní pancéřové oceli a masivní houževnaté ocelolitiny a měly odolat i nejtěžšímu ostřelování a bombardování. Výzbroj věže tvořila houfnice se dvěma hlavněmi ráže 10 cm s dostřelem 11 950 metrů, rychlostí střelby 15 až 20 ran za minutu a plánovanou dotací munice 12 000 ran. Byla to hlavní a nejúčinnější zbraň tvrze. Palbou mohla krýt králické údolí, posilovat palby tvrzí Adam a Bouda. Její význam oceníme tehdy, když si uvědomíme, že tento srub by díky své výzbroji mohl ovládat prostor o rozloze větší než 440 km2. V roce 1938 byl také tento objekt ještě bez výzbroje, tvrz tedy nemohla splnit svůj hlavní úkol.

Prostory horního patra objektu sloužily k přípravě střeliva a především jako pohotovostní muniční sklad M3, ve kterém by bylo uloženo přibližně osm set granátů ráže 10 cm. Ve spodním patře se nacházela filtrovna objektu, ubikace několika mužů hotovostní obsluhy, sociální zařízení, ubikace velitele a sklady. Ještě hlouběji je umístěna místnost kam měly skluzem sjíždět vystřílené nábojnice od dvojčete houfnic. Obsluhu tohoto srubu mělo za boje zajišťovat 56 vojáků.

Dobové fotografie


Současné fotografie