Vchodový objekt navržený ve IV. třídě odolnosti se nachází v těsné blízkosti silniční komunikace Králíky - Hanušovice. V rámci tvrze je umístěn zhruba 900 metrů v týlu hlavní linie K-S 10 a K-S 13.


Vchodový srub K – S 12a "U rybníčku" je vybudován na odvrácené straně kopce Výšina tak, aby jej nebylo ze strany nepřítele možno pozorovat ani ohrozit přímou palbou. To představovalo základní předpoklad pro zajištění klidného a plynulého zásobování tvrze, neboť vchod sloužil nejen jako hlavní vstup pro osádku, ale tudy se také do tvrze mělo dopravovat obrovské množství potřebného materiálu, především munice. Zároveň se zde nacházelo kryté nasávání pro hlavní filtrovnu tvrze a otvory pro evakuaci zplodin a zkaženého vzduchu. Jde o robustní objekt vybetonovaný ve dnech 11. až 18. 5. 1938. Při jeho stavbě firma spotřebovala 4 730 m3 betonu.

Výzbroj srubu tvořila jedna smíšená zbraň – 4 cm protitankový kanón vz. 36 ráže 47 mm spřažený s kulometem vz. 37 (v levé střelecké místnosti) a čtyři kulomety vz. 26 (v pravé střelecké místnosti, ve střílně na obranu vjezdu a v obou pancéřových pěchotních zvonech ve střeše objektu). Zbraně a zařízení srubu mělo obsluhovat 19 mužů.

V objektu je umístěn vjezd pro nákladní auta i menší vstup pro pěší. Oba vstupy uzavírají troje dveře, chodby jsou z bezpečnostních důvodů zalomené – nelze postřelovat interiér srubu při otevření, nebo vyřazení dveří. Za třetími vraty vjezdu se nachází překladiště, kde by se materiál z nákladních vozidel (vešla by se sem dvě menší nákladní auta za sebou) překládal na vozíky úzkorozchodné dráhy o rozchodu 600 mm, a ta jej rozvážela po celém podzemí.

Vchodový srub vedle dvou střeleckých místností, vchodu a vjezdu s překladištěm obsahuje filtrovnu vzduchu, tři skladiště střeliva, jednu ubikaci, dvě místnosti pro radiostanici, stanoviště velitele objektu, WC a umývárnu, sklad proviantu, sklad nářadí a vstupy do obou pancéřových zvonů.

Dobové fotografie


Současné fotografie