Levostranný dělostřelecký srub navržený ve IV. třídě odolnosti. V rámci tvrze je umístěn zhruba 250 metrů v týlu hlavní linie K-S 10 a K-S 13


Dělostřelecký srub K–S 11 "Na svahu"
. Nacházejí se zde prostory složené ze tří sálů. Z prvního sálu by se srubu velelo. Počítalo se v něm ve směru od galerie s telefonní ústřednou a místností radiostanice, s kanceláří střelby a kanceláří s ubikací velitele objektu. Druhé dva sály ukrývaly necelou polovinu dotace střeliva pro objekt (ve skladu M1, M2 a M3 celkem pro srub plánováno 12 006 ran). Skladiště propojovala se srubem na povrchu šachta pro dva výtahy a šachta se schodištěm. Vlevo u paty šachty je místnost pro strojovnu výtahu, na horní patro srubu se vystupuje po 285 schodech. 

Dělostřelecký srub představuje vůbec největší typ objektu čs. opevnění. Firma jej betonovala nadvakrát ve dnech 6. až 10. září a 4. až 13. října 1937. Kubatura betonu v jeho stěnách představuje úctyhodných 5 350 m3. Hlavní výzbroj srubu měla tvořit baterie tří 10 cm houfnic vz. 38, v roce 1938 nouzově nahrazená třemi 7,5 cm horskými kanóny vz. 15. Výzbroj doplňovaly čtyři kulomety vz. 26 (2 ve střílnách pod betonem, 2 v pancéřových pěchotních zvonech ve střeše srubu) a čtyři granátové skluzy. Z dolního patra objektu vyúsťuje nouzový východ, řešený (oproti srubům pěchotním ve tvrzi) na výšku muže. Zabezpečen je obdobně jako na samostatných pěchotních srubech – mříž, krycí střílna ve stěně naproti ní a v zalomení dvoje pancéřové dveře. 

Kromě postavení zbraní obsahovalo horní patro objektu především vstupy do obou pancéřových zvonů a horní stanici dvou nákladních výtahů. Dolní patro objektu z velké části zabíraly tři vzduchotěsné kobky situované pod stanovišti děl, do kterých měly při boji odpadávat vystřílené nábojnice. Dále se zde nachází prostory pro filtrovnu, stanoviště velitele, ubikace hotovostní obsluhy, WC a umývárna. Obsluhu největšího srubu tvrze mělo v boji zajistit 87 vojáků.

Za odbočkou dělostřelecké galerie ke srubu K–S 11 je hlavní galerie uzavřena mříží. Speciální prohlídkové okruhy do dalších částí tvrze jsou pořádány jen několikrát ročně.

Za uzávěrem hlavní galerie pokračuje dál cca 100 m k odbočce k objektu K–S 12 pro otočnou a výsuvnou dělovou věž a směrem dopředu k pěchotním srubům K–S 10 a K–S 13. Nejdelší spojovací chodba vede ke srubu K–S 10 – z místa uzávěru galerie je to ještě téměř 380 m.

Dobové fotografie


Současné fotografie