Třípatrová pozorovatelna se nachází na kótě Veselka, 718 m nad mořem, 2.5 km severovýchodně od města Králíky, nad vesnicí Červený Potok.
Dělostřelecká pozorovatelna K-S 12b

Dělostřelecká pozorovatelna K–S 12b "Utržený" se nachází poblíž kóty 718.2 Veselka 2.5 km severovýchodně od města Králíky. Svojí konstrukcí a určením představuje ojedinělý pevnostní objekt. Takticky tvoří součást dělostřelecké tvrze Hůrka, se kterou však není spojena podzemní galerií. Vzájemné spojení tvrze a pozorovatelny měla zabezpečit pevnostní telefonní síť (v září 1938 dokončovaná) a později rovněž radiostanice. 

Pozorovatelna je objektem třípatrovým vybudovaným ve III. stupni odolnosti, jenž projektanti prakticky celý zapustili pod úroveň terénu. Stojí za linií těžkého i lehkého opevnění, na dobře chráněném místě dalekého rozhledu a do aktivní bojové činnosti se neměla zapojovat.

Dolní patro obsahovalo místnosti pro strojovnu s filtrovnou, sklad pohonných hmot, radiostanici a stanici zemního telegrafu, ubikaci čtyř mužů a schodiště do středního patra, u jehož paty se nachází zhlaví vrtané studny. Stření patro, do nějž se vstupovalo po mostku přes ochranný příkop pravoúhle lomeným vstupem, ukrývalo místnost telefonisty, stanoviště velitele, vstup do dělostřeleckého pozorovacího zvonu určeného pro výkonnou optiku, kancelář dvou poddůstojníků, WC, umývárnu s místem pro vařič a vstupem do horního patra, ubikaci dvou poddůstojníků, sklad munice a ručních granátů. Horní patro, plochou nejmenší, zabíral sklad munice s prostorem pro nádrže na vodu, kde ústil průlez ze středního patra srubu, sklad proviantu a vstup do pancéřového pěchotního zvonu.

Objekt se betonoval ve dnech 16. až 21. srpna 1937, na jeho stavbu se spotřebovalo 1 405 m3 betonu. Osádku pozorovatelny mělo tvořit 18 vojáků.

K bezprostřední obraně objektu sloužil lehký kulomet vz. 26 ve střílně u vstupu. Stejnou zbraní byl vyzbrojen pancéřový pěchotní zvon umístěný na nejvyšším místě srubu, odkud mohl střelec s lehkým kulometem zajistit jeho kruhovou obranu. Níže umístěný pancéřový zvon sloužil výhradně k dělostřeleckému pozorování. 

Jedná se o jediný pancéřový zvon, který se dochoval v úseku ŽSV III. Navíc tu jde o jeden z pouhých dvou dochovaných pozorovacích dělostřeleckých zvonů, kterých se na našem opevnění podařilo do září roku 1938 osadit jen 21 exemplářů. Dochovaný zvon představoval důležitou pozorovací základnu pro všechny tři dělostřelecké tvrze na Králicku – Hůrku, Boudu, Adam, jakož i pro plánovaný, ale nepostavený samostatný dělostřelecký srub u Kolštejna /dnes Branná/). Rozhled z tohoto místa je při dobré viditelnosti skutečným zážitkem.

Dobové fotografie


Současné fotografie