Provozní doba muzea je celoroční - každý den, mimo pondělků. Zavírací dny: 1. 1., Velikonoční pondělí, 23. až 26. 12., 31. 12. V měsíci září až červnu jsou pondělky pro individuální návštěvníky zavíracím dnem, zájezdy se provází na základě potvrzené objednávky i v pondělí. 

Garantované časy vstupu do podzemí tvrze v červenci a srpnu v 10, 11, 13, 14, 15, 16 hodin, v září a říjnu, v dubnu, květnu a červnu v 11, 13 a 15 hodin, v listopadu až březnu 10, 12 a 14 hodin. Až do výstupu poslední výpravy z podzemí zůstává návštěvníkům k dispozici otevřená pokladna s prodejem literatury a upomínkových předmětů, občerstvení. 

Důležité upozornění!: V měsíci září až květnu je brána ve vjezdu do areálu otevírána vždy 30 minut před termínem zahájení prohlídky.

Vážní zájemci si mohou dohodnout také individuální termín vstupu a prohlídkovou trasu.