Stránky jsou ve výstavbě, neustále a usilovně na nich pracujeme ke spokojenosti všech návštěvníků.

Dle ročního období a provozních možností se organizuje celkem sedm typů prohlídek.

Standardním typem prohlídky je Základní prohlídka (je řazena do všech vstupů – každý den provozu muzea), jen výjimečně jsou zajišťovány další typy prohlídek (MiniprohlídkaSpeciální prohlídka, Železniční prohlídka, Velký okruh, Nadstandardní okruh).  

Pro osoby se slabší fyzickou kondicí, nebo zdravotním omezením a také děti do 10 let nejsou vhodné tyto typy prohlídek: Speciální prohlídka, Velký okruh, Nadstandardní okruh

Miniprohlídka
Vstup srubem K-S 12a → svážnicí → hlavní galerií → filtrovnou → kolem strojovny → překladištěm u skladu M1 s prohlídkou expozic → zpět hlavní galerií bez odbočení. Prohlídka představuje cca 400 metrů podzemím, 76 chodů, časová náročnost cca 50 minut.

Základní prohlídka
Vstup srubem K-S 12a → svážnicí → hlavní galerií → filtrovnou → kolem strojovny → překladištěm u skladu M1 s prohlídkou expozic → kolem kabelových komor → výhybnou → kolem kasárenských sálů č. 5, 4, 3, 2, 1 → prohlídka výstavy S padákem nad hlavou a dalších expozic v kasárnách → zpět hlavní galerií bez odbočení. Prohlídka představuje cca 1 100 metrů podzemím, 76 schodů, časová náročnost cca 90 minut. 

Speciální prohlídka
Vstup srubem K-S 12a → svážnicí → hlavní galerií → filtrovnou → kolem strojovny → překladištěm u skladu M1 s prohlídkou expozic → kolem kabelových komor → výhybnou → kolem kasárenských sálů č. 5, 4, 3, 2, 1 → hlavní galerií odbočit do skladu M2 srubu K-S 11 → nahlédnutí do schodištní a výtahové šachty srubu K-S 11 → ukázka zkoušky výbušného plynu ve strojovně výtahu → zpět hlavní galerií bez odbočení. Prohlídka představuje cca 1 600 metrů podzemím, 76 schodů, časová náročnost cca 120 minut.

Speciální prohlídka s dělostřeleckým srubem
Vstup srubem K-S 12a → svážnicí → hlavní galerií → filtrovnou → kolem strojovny → překladištěm u skladu M1 s prohlídkou expozic → kolem kabelových komor → výhybnou → kolem kasárenských sálů č. 5, 4, 3, 2, 1 → hlavní galerií odbočit do skladu M2 srubu K-S 11 → ukázka zkoušky výbušného plynu ve strojovně výtahu → výstup do interiéru srubu K-S 11 a jeho prohlídka → sestup zpět do skladu M2 srubu K-S 11 → zpět hlavní galerií bez odbočení. Prohlídka představuje cca 1 850 metrů podzemím a 654 schodů (polovina vzhůru, polovina dolů), časová náročnost cca 150 minut.

Železniční prohlídka
Vstup srubem K-S 12a → svážnicí → hlavní galerií « kolem filtrovny a strojovny → v překladišti u skladu M1 ukázka manipulace s materiálem na úzkorozchodné dráze → kolem kabelových komor → výhybnou → kolem kasárenských sálů 5, 4, 3, 2, 1 → hlavní galerií odbočit do skladu M2 srubu K-S 11 → nahlédnutí do schodištní a výtahové šachty srubu K-S 11 → zpět na křižovatku → hlavní chodbou do skladu M2 srubu K-S 12 → nahlédnutí do výtahové šachty srubu K-S 12 → zpět hlavní galerií bez odbočení. Prohlídka představuje 1 800 metrů podzemím, 76 schodů, časová náročnost cca 120 minut. 

Velký okruh
Vstup srubem K-S 12a → svážnicí → hlavní galerií → filtrovnou → kolem strojovny → překladištěm u skladu M1 s prohlídkou expozic → kolem kabelových komor → výhybnou → kolem kasárenských sálů 5, 4, 3, 2, 1 → hlavní galerií odbočit do skladu M2 srubu K-S 12 → nahlédnutí do výtahové šachty srubu K-S 12 → zpět na překladiště pěchotní munice → pěchotní galerií pod srub K-S 10 → výstup schodištěm na srub K-S 10 → prohlídka interiéru srubu K-S 10 → výstup nouzovým východem na povrch tvrze → prohlídka exteriéru srubu K-S 12 → orientace v prostoru a na povrchu tvrze → prohlídka exteriéru srubu K-S 11 a střel Röchling → vstup do interiéru K-S 11 a jeho prohlídka → sestup do skladu M2 srubu K-S 11 → ukázka zkoušky výbušného plynu ve strojovně výtahu → zpět hlavní galerií bez odbočení. Prohlídka představuje cca 1 940 (1 850) metrů podzemím, 500 (350) metrů po povrchu tvrze a více než 550 (600) schodů (cca polovina vzhůru, polovina dolů) časová náročnost cca 240 minut. Alternativa: prohlídka srubu K-S 10 nahrazena prohlídkou srubu K-S 13, údaje v závorce. 

Nadstandardní okruh
Vstup srubem K-S 12a → svážnicí → nahlédnutí do odvodňovací štoly → hlavní galerií → filtrovnou → strojovnou → překladištěm u skladu M1 s prohlídkou expozic → kolem kabelových komor → výhybnou → kasárenskými sály 5, 4, 3, 2, 1 → hlavní galerií odbočit do skladu M2 srubu K-S 12 → výstup do srubu K-S 12 a prohlídka jeho interiéru → zpět na překladiště pěchotní munice → pěchotní galerií pod srub K-S 10 → výstup schodištěm na srub K-S 10 a prohlídka jeho interiéru → výstup nouzovým východem na povrch tvrze → přesun ke srubu K-S 13 a vstup do jeho interiéru nouzovým východem → prohlídka interiéru srubu K-S 13 → výstup zpět na povrch tvrze → prohlídka exteriéru srubu K-S 13 → přesun na prohlídku exteriéru srubu K-S 12 → orientace v prostoru a na povrchu tvrze → prohlídka exteriéru srubu K-S 11 a střel Röchling → vstup do interiéru srubu K-S 11 a jeho prohlídka → sestup do skladu M2 srubu K-S 11 → ukázka zkoušky výbušného plynu ve strojovně výtahu → zpět hlavní galerií bez odbočení. Prohlídka představuje cca 2 000 metrů podzemím, 680 metrů po povrchu tvrze a více než 1 100 schodů (cca polovina vzhůru, polovina dolů) časová náročnost cca 360 minut. 

Termíny pro Speciální prohlídku, Speciální prohlídku s dělostřeleckým srubem, Železniční prohlídku, Velký okruh, Nadstandardní okruh, vyhlašuje provozovatel muzea prostřednictvím internetových stránek a také v tištěné podobě v pokladně muzea a na bráně vstupního areálu muzea. Případně je možné tento typ prohlídky individuálně objednat.

  • Provozovatel nebo pověřená osoba určí průvodci, jakou prohlídku má s výpravou absolvovat. 
  • Pouze v nutných případech (např. časová tíseň či slabší fyzická kondice návštěvníků) dostane průvodce pokyn ke změně trasy. Návštěvníci musí být předem o změně informováni a v případě, že jde o pravidelný vstup, musí jim být poskytnuta sleva na vstupném. 
  • Nejnižší počet návštěvníků pro pravidelný čas vstupu není omezen. 
  • Pět a více návštěvníků absolvuje prohlídku vždy v doprovodu průvodce. Menší počet návštěvníků, než 5 dospělých osob může být vpuštěn do podzemí tvrze bez průvodce – ve zvláštním režimu prohlídky (platí pouze pro Základní prohlídku). 
  • Maximální počet návštěvníků v jedné výpravě je stanoven na 60 osob (platí pro Základní prohlídku, Miniprohlídku  a Železniční prohlídku), resp. 30 osob (platí pro Speciální prohlídku, Velký okruh a Nadstandardní okruh). 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
V interiéru tvrze je chladno a vlhko, na některých místech mokro, teploty se pohybují v rozmezí od 6°C do cca 12°C. Přizpůsobte, prosím, této skutečnosti svůj oděv a obuv. Na delší prohlídkové trasy je teplé oblečení a pevná, uzavřená turistická obuv podmínkou. Doporučujeme přibalit drobné občerstvení a nápoj, užitečná bude i vlastní svítilna. Základní občerstvení můžete zakoupit v pokladně muzea.